PROGRAMIN AMACI

Katılımcıların temel robotik uygulamalar geliştirmeleri, robotik uygulamalarda bilimmühendislik ve matematik alanlarını birleştirecekleri uygulamalar yapmak temel amaçtır. 
Atölye çalışmalarına öğrenciler ikişerli takımlar halinde toplamda 2 atölye saati katılacaklardır.  Katılımcılar için kolaydan zora doğru 3 tema belirlenmiştir. Katılımcılar temel robot tasarımını ilk atölyede gerçekleştireceklerdir. Atölye süresince rehberler katılımcılara yardımcı olacaklardır. Katılımcılar robot kontrolcüsü, motor türleri ve sensör türlerini öğreneceklerdir. Sensörlerden veri almayı öğreneceklerdir. İkinci atölyede ise robot programlama konusunda çalışacakladır.  Daha sonra onlar için hazırlanan 3 temada verilen görevleri çözmeye çalışacakladır.

ETKİNLİK PROGRAMI

1. Tema Çalışması: İlk tema çizim yapma ile ilgilidir. Katılımcılar robotlarını bir çizim robotuna dönüştürme ve a2 boyutlarında bir kağıt üzerinde geometrik çizimler yapmaları istenecektir. Bu görevi gerçekleştirmek için bir mühendis gibi hareket ederek robotlarını değiştirecek ve döngü fonksiyonları programlayacakladır. Bu görevi yaparken katılımcılara matematiksel ve geometrik fonksiyonlar hakkında bilgi verilecek ve katılımcılar bu fonksiyonları kullanarak programlarını yazacakladır. Ayrıca yapmış oldukları çizimin atölye sonunda değerlendirmesi yapılarak en iyi tasarım seçilecektir. Bu etkinlikte mühendislik-matematik ve sanat alanlarının bir bütün olarak ele alınması sağlanacaktır. 

 

2. Tema Çalışması:   Bu tema çalışmasında katılımcıların temel robotlarını üzerine inşa edecekleri bir kaldıraç ile maksimum ağırlık kaldırmaları istenecektir. Bunun için her gruba ek bir servo motor verilecek ve robotlarının bir yükü kaldırarak tam 1 metre ilerideki bir hedefe bırakmaları istenecektir. Katılımcılar yükü taşımak için bir kaldıraç inşa edecekler ve 8. sınıfta öğrenmiş oldukları basit makineler konusunu hayata geçirmiş olacaklardır. Ayrıca robotun tam olarak 1 metre mesafe gidebilmesi için teker çapı ölçümleri yapacak ve programlarını bu özelliklere göre yazacakladır. Bu etkinlikte en ağır yükü taşıyan robot tasarımı kazanacaktır. Atölye çalışması süresince katılımcılar bilim-mühendislik ve matematik alanlarını bir bütün olarak ele alacaklar ve problem çözeceklerdir. 

 

3. Tema Çalışması: Serbest robot projesi geliştirme çalışması altında katılımcılar öğrenmiş oldukları tasarım ve programlama bilgileri kullanarak bir robot proje hazırlayacaklardır. Hazırlayacakları robotları programlayacak ve kendi belirledikleri bir probleme çözüm sağlayacak şekilde sunmaları gerekmektedir. Katılımcılar problemleri kendileri belirleyecek ve robot projelerini ister kendileri isterlerse de hazır tasarımlardan birini seçerek gerçekleştireceklerdir. Her bir robot çalışmasında programlama katılımcılar tarafından hazırlanmak zorundadır. 
 

KAZANIMLAR

Atölye programında katılımcılar 30 farklı robot tipini tasarlayabilecek ve programlayarak verilen görevleri tamamlayacaklardır. Bireysel ve takım olarak zorlu görevler sizi bekliyor. 

KURLAR

İlk olarak robot tasarımı ve programlamayı öğreneceksin. Sonrasında ise istediğin robotları tasarlayıp istediğin gibi programlamak için her pazartesi bize katıl. 

GALERİ