Mıknatıs Okul Nedir?
18.08.2019

Mıknatıs okullar ABD’ de yaygın olan bir devlet okulu çeşididir. Bu okullar belirli konu alanlarında ağırlıklı olarak eğitim verirler. Böylece standart eğitim programının farklılaşmasını sağlarlar. Konu alanı uzmanlığı sayesinde ilgili öğrencileri mıknatıs gibi kendine çeker. Bu okullara her öğrenci gidebilir. Adres kaydı veya aynı eyalette olma zorunluluğu yoktur. Bu okullarda sosyo-ekonomik yapı göz önünde bulundurulmadan öğrencilerin eğitim alabilmeleri fırsatı sunulur. 

Genel olarak mıknatıs okulların eğitim programı STEM çerçevesinde belirlenir. Aynı zamanda sanat,  spor ve dünya dilleri gibi alanlarda da mıknatıs okullar bulunmaktadır.

Mıknatıs okullar tamamen ücretsizdir. Akademik olarak genel devlet okullarından daha yüksek başarıya sahiptirler. Eğitim programları daha esnek ve değişime daha uygundur. Öğrencilerin özel yeteneklerine göre eğitim alırlar. Öğrenciler sadece akademik olarak en iyi olmalarının yanında diğer kolejlerden farklı olarak sosyalleşerek toplumun bir parçası olmaları da hedeflenmektedir. Bunun için eğitim ortamı şirketler, sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlarını da kapsayan bir mikro kozmos şeklindedir. 

Mıknatıs okulların temel ilkeleri şunlardır;

Çeşitlilik: Mıknatıs okullarda öğrenciler sosyo-ekonomik veya ırk özelliğine göre belirlenmez. Çoğu okulda belirlenen temel şartları sağlayan öğrenciler arasında kura çekimi yapılarak okula kabul edilirler. Böylece okul küresel boyutta çeşitliliği temsil eder. 

Yenilikçi Eğitim Programı ve Mesleki Gelişim: Öğretim stratejileri okulun temasına göre belirlenir ve düzenlenir. Bu farklılaşma için öğretmenlerin kendini yetiştirmeleri ve farklı uygulamalar geliştirmeleri gerekmektedir. 

Akademik Mükemmellik: Öğrencilerden yüksek akademik beklenti vardır. Öğrenciler bireysel özelliklerine göre takip edilir, akran destek uygulamaları sayesinde üst sınıflardaki öğrenciler ile alt sınıflardaki öğrencilerin kaynaşması sağlanır. 

Kalite Sistemi: Okul personel  ve öğrenciler için yüksek kalite standartları belirler ve uygular ayrıca kurumlar arası ağ oluşturma ve profesyonel gelişimden de sorumludur. 

Aile ve Toplum Katılımı: Okul mutlaka farklı kurumlar ve aileler ile işbirliği kurar. Bu işbirliği öğrencilerin sosyal gelişimi ve gerçek hayata hazırlanmaları konusunda desteklenmelerini sağlar.  

ABD 'de bu ilkelerinin etkili bir şekilde uygulandığı okullar yanında, yeterli şekilde uygulanamayan mıknatıs okullarda bulunmaktadır. Bu okullar; "aşağı yönde mıknatıs okullar" olarak görülür. Okul içinde çeşitlilik temel ilk olmakla birlikte sosyal hayatta etkili olan ırkçılık okullara da olumsuz olarak yansımaktadır.  

Bu gün ABD’ de 4,340 Mıknatıs okulunda 3,5 milyon öğrenci eğitim görmektedir.  

Bu okullara öğrenciler sınavla veya kura ile alınırlar. 

ABD ‘ nin en iyi devlet okulu seçilen Thomas Jefferson Bilim ve Teknoloji Lisesi’ de bir mıknatıs okuldur.  

e