Finlandiya Gezimizden Eğitim Notları
17.04.2019

Ülkemiz de eğitim incelemeleri için kurulan bir ekip ile birlikte Finlandiya eğitimin incelemek için bu güzel ülkeye geldik.  Amacımız eğitim sistemleriyle birlikte STEM alanında ve özellikle doğa eğitimi alanında yaptıkları çalışmaları yerinde gözlemlemekti. Yolculuğumuza başlamadan Finlandiya eğitimi denilince akla gelen ilk kitap olan  Grigoriy Petrov' un Beyaz Zambaklar Ülkesi kitabından bir kaç not paylaşıyoruz;

Finlandiya Halkı Ural Boylarından kalkmış ve bir süre Bulgarlara komşu yaşadıktan sonra, kimsenin kendilerine saldırmayacağı bu günkü topraklara yerleşmişler.

Bölge geniş bataklıklar ve girilmesi zor olmanlar içerdiği için Ruslar ve İsveçliler ordularını bu topraklardan geçirememiş ve tam olarak işgal edememişlerdir. 

Finlandiya kelimesi Almanca’ dan geliyor. Aslında Fin halkı ülkeleri için bataklıklar ülkesi anlamına gelen ‘Suom’ kelimesini kullanıyor. Halka ise bataklık halkı anlamına gelen ‘Suomi’ deniliyor.

1808 de Rus işgaline maruz kalmış, bu süreçte Rus etkisine girmeden kültürünü yaşamaya devam etmiştir. Ruslar özellikle ülkenin her yerinde meyhaneler açmış fakat Fin halkı içkinin vücuda zararlı olduğu düşüncesiyle bu meyhanelere rağbet etmemişlerdir. 1907 de çıkarılan bir yasayla insana sarhoşluk veren her türlü madde yasaklanmıştır.  

Finlandiya da rüşvet ve yolsuzluk yok. Bu yüzden devlet giderleri oldukça mütevazi.

Her evde kütüphane ve kitaplar var. Ülke yasaları başucu kitabı.

Aile hayatına oldukça önem veriliyor ve toplumda temiz bir ahlak yerleşmiş durumda.

Her aile öğrencisi için okul seçebiliyor.

Okulun bulunduğu bölgede kurulan okul meclisi okulun bütçesi ve programında söz sahibi oluyor.

 

Eğitim Sistemi Genel Yapısı

 

Ülkede 9 yıllık temel eğitim mecburi, ilk 5 yıl kesinlikle sınav yapılmıyor ve not verilmiyor. Sonrasında ise öğrenciler için sınav değil, öğrenme önemli.

Ders saatleri 25 ile 33 arası değişiyor.

Öğrencilere ödev verilmiyor. Öğrenciler gerçekleştirmeleri gereken çalışmaları yetiştiremezlerse bile gerçekleştiriyorlar.

Görüştüğümüz bir fen bilgisi öğretmeni kendi çocuklarının da ödev yapmadığını söylüyor.

PISA sınavlarındaki gerilemeden dolayı 2016 yılında program değişikliğine gidilmiş.

Sürdürülebilir bir gelecek program değişikliğinin temelini oluşturuyor.

Özellikle yeni çalışma alanları ve bireylerin sahip olmaları gereken yetenekler yeniden sorgulanmaya başlaması program değişikliğini getirmiş.

 

Program değişikliğinin temelinde Dünyayı değiştiren 3 olgu yer almaktadır.

 

YAPMAK: Önemli çıktılar elde etmek ve işbirliği sağlamak

BİLMEK: Teknik ve Sosyalliğin temelini oluşturmakta

OLMAK: Kişiliğin oluşumu ve küresel özellikler kazanmak.

Vaka Temelli Öğrenme

2016 program değişikliğiyle vaka temelli öğrenme tüm kademelerde uygulanıyor. Böylece öğrenciler disiplinler arası yaklaşıma uygun olarak öğrenebiliyorlar.

Örneğin ‘Dünyanın Oluşumu Konusunu’ Fen bilimleri, coğrafya ve din kültürü öğretmeni aynı dönemlerde işliyor. Öğrenci kendi doğrusunu kendisi oluşturuyor.

İnnovasyon

Yenilenme sürecine öncelikle eğitim yöneticileri ve öğretmenlerden başlanıyor.

Öğrencilerin 10-20 yıl sonra ihtiyaçları olacak becerilerin kazandırılması için eğitim yenileniyor. 

Finlandiya Eğitimde İnnovasyonu 4 kademede el alıyor; Ulusal, Bölgesel, Okul, Öğretmen

 

İnnovasyon ile kazanmak istedikleri;

Çok kültürlülük

Öğrencinin Etkin Katılımı

Çok Yönlü Öğrenme Ortamları

Öz Düzenleme ve Sorumluluk Alma

Vaka Temelli Öğrenme

Programlama

Etkileşim

 

İyi bir yurttaş ve insan olmak içi temel ilkeleri;

Düşünme ve öğrenme

Kendi davranışlarını üstlenmek, günlük yaşamını idame ettirme ve güvenlik

Kültürel yeterlilik, etkileşimde bulunma ve ifade edebilme

Çok kültürlülük

İnternet ve bilgisayar teknolojileri yeterliliği

Çalışma yaşamı için yeterlilik ve girişimcilik

Katılım, yetki ve sorumluluk alma

e